ბურდულების გვარის სიგელი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სიგელი მოგვაწოდა ნათელა მძელურმა